Wie is Rudy Van Moere

Rudy Van Moere (1947) is emeritus hoogleraar Oude Testament en Bijbels Hebreeuws van de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid (Franstalige Afdeling) te Brussel en emeritus predikant van de Adventkerken in Nederland en België-Luxemburg. Tevens is hij bestuurslid van het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap.

Op veertienjarige leeftijd kwam Rudy voor het eerst in aanraking met de Bijbel. Diens historisch en ethisch karakter sprak hem onmiddellijk aan. Geschiedenis en zedenleer waren immers zijn lievelingsvakken op de middelbare school en de Normaalschool (Kweekschool of Pabo). Na het behalen van zijn onderwijzersdiploma in Antwerpen wilde hij zijn bijbelkennis uitbreiden en ging hij een theologische opleiding volgen op het Adventistisch Seminarie in Frankrijk (nu Faculté adventiste de théologie). Dit vond hij nog onvoldoende en studeerde daarom verder aan diverse theologische faculteiten in Utrecht, Straatsburg, Brussel en Amsterdam. De exegese (of uitlegkunde) vanuit de grondtalen (Hebreeuws, Aramees en Grieks) van het Oude en het Nieuwe Testament stond daarbij centraal met daarnaast een grote aandacht voor godsdienstdidactiek, ethiek en de Talmoed.

Professioneel was hij pedagogisch werkzaam als hoofd van verschillende internaten, catechetisch als projectleider van kerkelijk godsdienstig lesmateriaal voor alle leeftijden, pastoraal als predikant van verschillende Adventkerken en didactisch als docent Oude Testament en Bijbel Hebreeuws.

Verder ontwikkelde hij een grote passie voor de verspreiding van de Bijbel in de Lage Landen. Zo fungeerde hij sinds 2003 als bestuurslid van achtereenvolgens het Vlaams Bijbelgenootschap, van het Nederlands Bijbelgenootschap en momenteel van het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap.

Al die jaren vond hij zijn Nederlandse vrouw Thea Fikkert onafgebroken en onvermoeid aan zijn zijde. Samen voelen zij zich gezegend met hun vier kinderen (Verena, Ronny, Linda en Jacqueline) en twaalf kleinkinderen (Matthias, Dimitri, Emma, Tiani, Ciara, Roman, Nora, Viljar, Daniël, Sirina, Tindra en Ziana).