Bijbellezen

Lezers die onbevangen kennis willen maken met de Bijbel, het ABC van het bijbellezen onder de knie willen krijgen en uiteindelijk hun opgedane kennis willen verdiepen zullen dankbaar gebruik maken van deze website.

Een lezer is geen onbeschreven blad. Bij het lezen van welke tekst dan ook brengt ieder zijn of haar eigen verhaal, de eigen opvoeding en het gevolgde onderwijs mee. Bij gelovige bijbellezers speelt ook de godsdienstige achtergrond (opvoeding en onderwijs) een beïnvloedende rol. Deze kunnen als een leesfilter fungeren en maken dat bijbelteksten zelf niet helemaal kans krijgen om voor zichzelf te spreken. Dogmatiek, leerstellingen en geloofsbelijdenissen van ongeacht welke kerk en hun vertegenwoordigers riskeren om tussen de teksten en de lezers te komen staan. In een dergelijk geval ontbreekt het aan een onbevangen leeshouding die fris en maagdelijk tegenover de Bijbel komt te staan.

 
Maarten Luther heeft dat duidelijk aangevoeld en helder verwoord:

In 1521 moest hij op de rijksdag te Worms tweemaal voor de keizer verschijnen. Hij werd onder druk gezet om zijn stellingen te herroepen. Bij de tweede keer weigerde hij met de woorden ‘Als ik niet door het getuigenis van de Heilige Schrift of door de evidente rede overwonnen word – want ik ben niet bereid zonder meer paus of concilies te geloven, omdat het vaststaat dat zij herhaaldelijk gedwaald hebben en zelfs in conflict met elkaar zijn gekomen – dan ben ik overwonnen door de Schrift, waarop ik mij beroepen heb en mijn geweten is gevangen in het Woord van God. Herroepen kan en wil ik niet, want het is gevaarlijk en onjuist om iets tegen het geweten in te doen. God helpe mij. Amen!’

Tijdens het kennismaken met de Bijbel, het leren om zijn manier van verwoorden te begrijpen tegen zijn achtergrond en doorgronden van de essentiële thema’s die hij aanbiedt, vergt het enige zelfdiscipline om eerdere inzichten tijdelijk te neutraliseren. Het loont om ze als het ware in de diepvriezer te stoppen en de moed te hebben om bij wijze van spreken vanaf nul te beginnen. Het gezonde verstand helpt dan verder om – indien gewenst – de betekenis en de boodschap ervan zinvol te actualiseren.