Het doel van deze website

De Bijbel is een grandioos boek en daarom wil deze website hem dichtbij een breed publiek van lezers brengen. Hij claimt hoe dan ook niet over het enige (juiste) woord, noch over het laatste woord erover uit te spreken want over de Bijbel raakt men nooit uitgepraat. Pretentieloos deelt de samensteller met zijn lezers gewoon wat hij zelf denkt te hebben begrepen. Aan hen om te beslissen of zijn uitleg wel of geen hout snijdt.

Wie bijbelteksten wil begrijpen heeft behoefte aan dezelfde leescompetenties als bij het lezen van niet-bijbelse teksten. Hoe zorgvuldiger men leest, hoe degelijker de interpretatie. Wie nonchalant, oppervlakkig of vooringenomen leest doet de Bijbel onrecht aan. Noodzakelijke ingrediënten? Zorgvuldig, grondig en onbevangen lezen. Daarnaast heeft de bijbellezer adequate historische informatie nodig omdat de bijbelboeken stammen uit het Oude Midden Oosten (Egypte, Assyrië, Babylonië, Perzië en het Oude Israël) en de Oude Wereld (Griekenland, Syrië, het Joodse Land en Rome). Het vergt dus een bewuste inspanning om vanuit de postmoderne wereld een onmetelijke afstand te overbruggen om in de Bijbelse wereld van het toen en daar te komen en … vandaaruit in het hier en nu terug te keren.

Deze website wil beginnende lezers bij de hand nemen om de Bijbel samen te lezen. Actieve deelnemers groeien uit tot begrijpende lezers die met de aangereikte achtergrondinformatie de Bijbel onbevooroordeeld kunnen lezen en een onderscheid kunnen maken tussen wat er niet staat in en wat er wel staat.

Op deze website komen geciteerde bijbelteksten steeds uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) tenzij dit anders wordt vermeld.

Disclaimer:Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot fotomateriaal op deze website te achterhalen. Als u denkt dat uw materiaal zonder voorafgaande toestemming is gebruikt, laat het ons weten.